తెల్లరేషన్ ఎవరికి ఉండాలి.. పేదవారికి కదా ఉండాల్సింది.. కానీ ఎన్నో ఏళ్లుగా డాక్టర్‌ గా పనిచేస్తూ, కోట్లకు పడగలెత్తిన ఓ వ్యక్తికి నిరుపేదలకు ఇచ్చే తెల్ల రేషన్ కార్డ్‌ ఉంది. ఆ డాక్టర్ వైసీపీలో చేరి, ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు. అయినా రేషన్ కార్డ్‌ రద్దు కాలేదు. గ్రామ వాలంటీర్‌ ఈ నెల రేషన్ సరుకులను ఆ ఎమ్మెల్యే ఇంటికి వెళ్లి అందించడంతో తెల్ల రేషన్ కార్డ్‌ వ్యవహారం బయటపడింది. ఈ […]