0 0

ల్యాండర్‌తో సంబంధాలు పునరుద్దరించడానికి ఇస్రోకు మరో 10 రోజులు..

విక్రమ్‌ ల్యాండర్‌తో కాంటాక్ట్ కోసం ఇస్రో ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. నాలుగు రోజులుగా ట్రై చేస్తు న్నప్పటికీ కమ్యూనికేషన్ కుదరడం లేదు. ల్యాండర్‌ తో సంబంధాలు పునరుద్దరించడానికి ఇస్రోకు మరో 10 రోజులు మాత్రమే సమయం ఉంది. సెప్టెంబర్ 21 తర్వాత ల్యాండర్‌తో...
Close