0 0

డయాబెటిస్ తో బాధపడుతున్నారా.. అయితే ఇలా చేయండి..

ఒంట్లో షుగర్ లెవల్స్ ఉండటం మంచిదే.. కానీ అది మీ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసేలా ఉంటే మాత్రం ప్రమాదకరం. డయాబెటిస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపించి వేలాది మంది ప్రజల ఆరోగ్యంతో ఆటలాడుతోంది. ఇంటర్నేషనల్ డయాబెటిస్ ఫెడరేషన్ లెక్కల ప్రకారం, 2017 లో భారతదేశంలో...
Close