కాలాపానీ, లిపులేఖ్ భారతీయులవే.. స్పష్టం చేస్తున్న రికార్డులు

కరోనా వ్యాప్తికి కారణం భారతీయులే అంటూ వేలెత్తి చూపుతున్న నేపాల్.. సరిహద్దు ప్రాంతాలు కలాపానీ, లిపులేఖ్‌లతో పాటు నభిధాంగ్‌లలోని మొత్తం భూమి తమదేనంటూ ఓ కొత్త వివాదాన్ని తెరపైకి తీసుకువస్తున్నారు ఆ దేశ ప్రధాని ఓలీ. బ్రిటీష్ వారి పాలన నుంచి లిపులేఖ్ ప్రాంతం... Read more »