మరో కొత్త వైరస్.. ప్రతి పది మందిలో ఒకరికి ఇప్పటికే: చైనా పరిశోధకులు వెల్లడి

కరోనాతో ఇంకా యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నాం. ఇంకా ఎంత కాలం ఇలా ఉంటుందో ఎవరికీ అంతుబట్టని విషయంగా ఉంది. ఈ పరిస్థితుల్లో మరో వైరస్ దాడి చేయబోతోంది అని చైనా చావు కబురు చల్లగా చెబుతోంది. ఈ మేరకు అమెరికాకు చెందిన ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్... Read more »