నా రూటే సెపరేటు.. నే గీసిందే గీత.. నే రాసిందే రాత.. రూల్స్ అతిక్రమించారో.. ఖబడ్దార్.. మీ బోనస్ కట్. అమ్మాయిలు అందంగా ఉంటే సరిపోతుందా.. ఆ అందానికి వన్నెతెచ్చే డ్రెస్ వేస్తే.. వావ్.. ఆఫీస్ అంతా వెలిగిపోదు.. అందుకే రేపట్నించి మీరంతా ఈనెలాఖరు వరకు అంటే జూన్ 30 వరకు పొట్టి పొట్టి మినీ స్కర్టులు వేసుకుని ఆఫీస్‌కి రావాలి.. అంటూ ఓ రష్యా కంపెనీ తన ఆఫీసులోని […]