అప్పుడు డైరెక్టర్ గా సెట్లో.. ఇప్పుడు కిరాణా కొట్లో..

పూలమ్మిన చోటే కట్టెలమ్మడం.. ఓడలు బళ్లవడం అంటే ఇదేనేమో. కరోనా వచ్చి మనుషుల తలరాతలు మార్చేసింది. బడిలో మాస్టార్లు బండి మీద కూరగాయలు అమ్ముతూ, నటీ నటులు వచ్చిన మరో పనేదో చేస్తూ జీవిక కోసం పాటు పడుతున్నారు. తాజాగా ఆ కోవలో తమిళ... Read more »

దేశ భక్తి.. చిత్ర దర్శకుడు చైనా వస్తువులకు నిప్పు..

ఒంటరిగా మనిషే మనుగడ సాగించలేడు. ఇంక దేశాలు ఎలా సాగిస్తాయి. మన సైన్యాన్ని మట్టుపెట్టిందన్న భావోద్వేగంతో చైనా వస్తువులు బ్యాన్ చేయాలంటున్నారు కానీ చైనా వస్తువులతో మన జీవితాలు మమేకమైపోయాయి. మనం వాడుతున్న సగం వస్తువులు చైనావే అని మర్చిపోతున్నాం. తాజాగా తమిళ చిత్ర... Read more »