క్రికెట్‌లోకి ట్రాన్స్‌జెండర్లు

ఇనాళ్ళూ క్రీడల్లో వివక్ష ధోరణులను చూశాం. కానీ ఇప్పుడు ఆ వివక్షలను రూపుమాపేలా ఓ వినూత్న ఆలోచనకు తెర లేపింది క్రికెట్‌ ఆస్ట్రేలియా. క్రికెట్‌లో ఇనాళ్ళు మెన్, ఉమెన్స్‌ను మాత్రమే చూశాం. అయితే క్రికెట్‌ ఆస్ట్రేలియా లింగ వివక్షకు అవకాశం... Read more »

ఆమె అతడుగా.. అతడు ఆమెగా.. ఇద్దరూ ఒక్కటైన వేళ..

ఎవరో ఒకరిని ఎలా చేసుకుంటారు.. నచ్చిన వాడు దొరకాలిగా.. అతడిని చూడగానే నాకోసమే పుట్టాడనిపించాలి.. నా హృదయంలో స్థానం సంపాదించాలి.. అలానే ఎదురు చూసింది తీస్తాదాస్. ఒకప్పుడు ‘సుశాంతో’ అనే అబ్బాయి ఇప్పుడు అమ్మాయిగా మారి ‘తీస్తాదాస్‌’ అయింది. తనలాగే... Read more »

అప్పుడు అబ్బాయిగా.. ఇప్పుడు అమ్మాయిగా.. గర్భం దాల్చే అవకాశం కూడా..

అమ్మాయిలు అబ్బాయిల్లాగా షర్టూ ఫ్యాంట్ వేసుకున్నాఅంతర్గతంగా వారు అమ్మాయిలే అన్న విషయాన్ని మాటలు, చేతలు తెలియజేస్తాయి. కానీ కొందరి విషయంలో మాత్రం మనసు సొద పెడుతుంది. నువ్వు అబ్బాయివి కావు అమ్మాయిగా మారిపో అంటూ తొందర చేస్తుంది. ఎవరేమనుకున్నా ఇక... Read more »